הפונטים הכלולים בקובץ זה הם
לשימושו הפרטי והלא-רווחי
של כל המשתמש בו.
כל שימוש מסחרי בפונטים מחייב
הסכמה מיוצר הפונט.

עם זאת, המשתמשים מתבקשים שלא
להפיץ קבצים אלה מחדש, ולא לבצע
בהם שינויים.


כל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש
בפונטים הוא על אחריות המשתמש
בלבד.

כל הזכויות שמורות 2000 לבן נתן.
הפונטיה של בן.

http://www.bensfonts.com
( http://city.thesite.co.il/bensfonts/ )
murman_x@hotmail.com