:: [L I C E N C J A] ::

:: autorem fontów zamieszczonych na tej stronie jest bartek nowak [barmee]

:: możesz :
--->tworzyć dowolną ilość kopii fonta
--->instalować fonta na dowolnej liczbie komputerów
--->wykorzystywać go na stronach www i w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, że nie mają one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój własny użytek a nie w celu zarobienia pieniędzy]
--->udostępniać fonta na stronie www ale pod warunkiem, że zachowasz plik z czcionką bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie możesz :
--->modyfikować pliku z fontem, a szczególnie zmieniać nazwy fonta, usuwać informację o autorze, usuwać plik z licencją
--->używać fonta do działań komercyjnych
--->udostępniać fonta na płytach cd i jako składnik oprogramowania
--->sprzedawać fonta albo udostępniać go na płatnych stronach www

:: wszelkie uwagi proszę kierować na adres : barme@czcionki.com

:: najnowsze wersje fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://www.barmee.com

22112001
::BARMEE::

------------------------------english version-------------------------------

:: [L I C E N S E] ::

:: the author of fonts at this website is bartek nowak [barmee]

:: you may :
--->install and use an unlimited number of copies of the fonts.
--->use the fonts at websites and paper publications on the condition that the publications are not commercial [it means that you prepare them for private use and not to earn money]
--->you may reproduce and distribute an unlimited number of copies of the font, provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices (if applicable) , and shall be accompanied by a copy of this text file.

:: without author's permission you mustn't :
--->rename, edit or create any derivative works from the font, other than subsetting when embedding them in documents unless you have permission from bartek nowak.
--->use the fonts commercially
--->copies of the font may not be distributed for profit either on a standalone basis or included as part of your own product unless by prior permission of bartek nowak.

:: please send all questions to : barme@czcionki.com

:: you can find latest versions of fonts at : http://www.barmee.com

22112001
::BARMEE::